Overige arbeidsvoorwaarden

 

 

Als je via ROVINIJ aan de slag gaat, zijn je arbeidsvoorwaarden goed geregeld in de CAO. Lees hier wat dat betekent voor onder andere je zorgverzekering en pensioen.

 

Kun je wegens speciale omstandigheden een dag niet werken? Hier vind je ook de voorwaarden voor bijzonder verlof.

 

Wist je trouwens dat ROVINIJ mogelijkheden biedt om een cursus of een opleiding te volgen? Lees in onderstaande meer over het hoe en wat.

Heeft ROVINIJ een collectieve zorgverzekering?

Ja. Als je via ROVINIJ aan de slag gaat, kun je tegen gunstige voorwaarden en met korting een zorgverzekering afsluiten bij VGZ. Vraag je contactpersoon bij ROVINIJ om informatie.

Bouw ik pensioen op?

De Wet flexibiliteit en zekerheid en de CAO voor Uitzendkrachten hebben wat betreft pensioenopbouw een aantal dingen geregeld. Als je als uitzendkracht 26 weken voor hetzelfde uitzendbureau hebt gewerkt, begin je met de opbouw van een pensioen. Voor de pensioenopbouw geldt een minimumleeftijd van 21 jaar. Door onderbrekingen kan het zijn dat je er langer dan 26 weken over doet voordat je met de opbouw begint.

Werk je in de schilders-, afwerkings- en glaszetbranche? Dan kun je pensioen opbouwen via BPF Pensioen.

Ik heb vroeger voor ROVINIJ gewerkt. Heb ik pensioen opgebouwd?

De pensioenregeling voor flexwerkers bestaat sinds april 1999. Als jij daarna langer dan 26 weken voor ROVINIJ hebt gewerkt, heb je waarschijnlijk meegedaan aan deze pensioenregeling. De pensioenbeheerder is StiPP, deze is bereikbaar op het telefoonnummer: 088 0084060.

Wat is bijzonder verlof en wanneer heb ik er recht op?

Wanneer je andere verplichtingen hebt onder werktijd, heb je als uitzendkracht onder bepaalde omstandigheden recht op betaald verlof. Denk hierbij aan een doorbetaalde dag voor bruiloften, begrafenissen of (on)verwacht tandarts- of doktersbezoek. Dat wordt kort verzuim en bijzonder verlof genoemd.

Of je volledig wordt doorbetaald, hangt af van het soort contract dat je hebt en de fase waarin je zit. Je bouwt in principe een percentage aan reserveringen op voor kort verzuim, dit vind je terug op je loonstrook. Als je er gebruik van maakt, word je uitbetaald tot het maximaal gespaarde bedrag. Wanneer dit niet genoeg is, kun je eventueel een verlofdag opnemen.

Kan ik via ROVINIJ een opleiding volgen?

Ja. Voor de uitzendkrachten die via ons werken, wordt een bijdrage gestort in een opleidingsfonds. Maak je daar gebruik van, dan wordt In de meeste gevallen een studieovereenkomst opgesteld. Dat betekent dat je (een deel van) de studiekosten moet terugbetalen als je de gemaakte afspraken niet nakomt.

Neem voor meer informatie over het volgen van een opleiding contact op met je contactpersoon bij ROVINIJ.

Meer informatie

Inschrijven Beloning Contract