Contract

 

 

Als je werkt als uitzendkracht, zit je contract iets anders in elkaar dan bij een vaste baan. Je aanstelling werkt met drie fasen. Op deze pagina lees je daar meer over.

 

Daarnaast zetten we op een rijtje wat de wijziging van de Wet werk en zekerheid (Wwz) in 2015 betekent voor je proeftijd, de opzegtermijn van je werkgever en de transitievergoeding.

Wat houdt het fasensysteem in?

Als uitzendkracht doorloop je drie fasen:

Fase A – anderhalf jaar flexibiliteit

Deze fase duurt 78 gewerkte weken. Het aantal uren per week is hierbij niet van belang. De telling in deze fase start opnieuw als je zes maanden of langer niet gewerkt hebt in Fase A.

Fase B – bepaalde tijd

Als je fase A hebt doorlopen en werkzaam blijft voor ROVINIJ, dan ga je naar fase B. Deze fase duurt maximaal vier jaar of zes contracten. In deze fase worden contracten voor bepaalde tijd afgesloten. De duur van de contracten is variabel en wordt in overleg met jou en de opdrachtgever waar je werkt door ROVINIJ bepaald. Word je in fase B langer dan zes maanden niet uitgezonden, dan begin je opnieuw in fase A.

Fase C – onbepaalde tijd

Heb je fase B voltooid en blijf je voor ROVINIJ werken, dan kom je in fase C. Dit betekent dat een contract wordt gesloten voor onbepaalde tijd. Word je in deze fase langer dan zes maanden niet uitgezonden, dan ga je terug naar fase A.

 

Begin en einde contract: wijzigingen Wwz

In 2015 is de Wet werk en zekerheid (Wwz) gewijzigd. We leggen graag uit wat de veranderingen betekenen bij het begin (proeftijd) en einde van een opdracht (aanzegplicht), en tussen twee opdrachten in (transitievergoeding).

Krijg ik een proeftijd bij mijn nieuwe opdrachtgever?

Als je een uitzendovereenkomst van zes maanden of korter hebt, mag de opdrachtgever geen proeftijd meer inlassen. Duurt de overeenkomst tussen de zes maanden en twee jaar, dan mag een eventuele proeftijd maximaal één maand duren. Bij overeenkomsten voor twee jaar of langer is dat maximaal twee maanden.

Is mijn opdrachtgever verplicht een opzegtermijn in acht te nemen?

Heb je een uitzendovereenkomst voor bepaalde tijd van zes maanden of langer, dan is je opdrachtgever verplicht je minimaal één maand voor de einddatum schriftelijk mee te delen of de arbeidsovereenkomst eindigt of wordt verlengd. Dat is de zogenaamde aanzegplicht. Doet de werkgever dit niet, dan kun je aanspraak maken op een vergoeding van maximaal één bruto maandsalaris. Bespreek dit met je contactpersoon bij ROVINIJ.

Heb ik recht op betaling als ik tijdelijk geen opdracht heb?

Als je minimaal twee jaar in dienst bent geweest, heb je recht op een transitievergoeding. Dat geldt overigens niet als de uitzendovereenkomst met je opdrachtgever op jouw initiatief beëindigd is. Alleen de gewerkte weken tellen mee, eventuele onderbrekingen tussen opdrachten niet. De hoogte van de transitievergoeding is afhankelijk van de duur van je arbeidsverleden.