Participatiewet: werkzoekenden

In 2015 voerde de overheid de Participatiewet in, een wet die belangrijk is voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Heb jij een arbeidsbeperking en zoek je werk in de bouw, afbouw of techniek? Dan vind je op deze en de volgende pagina’s informatie die voor jou relevant is.

 

ROVINIJ is op zoek naar mensen die via de Participatiewet aan het werk willen in de bouw, afbouw of techniek. Meld je bij ons aan en we gaan graag op zoek naar een geschikte functie. Ook administratieve zaken en begeleiding kan ROVINIJ voor je regelen. Neem gerust contact op!

Wat is de Participatiewet?

Op 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden. Met deze wet wil het kabinet bereiken dat mensen met een ziekte of handicap en mensen met een bijstandsuitkering, die kúnnen werken, gemakkelijker aan een betaalde baan komen.

De wet houdt in dat bedrijven die meer dan 25 medewerkers in dienst hebben, werkplekken gaan bieden aan mensen met een arbeidsbeperking.