Coaching

 

 

Dat uw medewerkers goed in hun vel zitten is belangrijk voor hen, maar ook voor u. Zijn ze gelukkig met hun werk? Voelen ze zich gemotiveerd en uitgedaagd?

 

ROVINIJ biedt u en uw medewerkers ondersteuning om antwoorden te vinden op loopbaanvragen. Zodat ze weer energie krijgen om de schouders eronder te zetten.

Hoe gaan we te werk?

Tijdens een gesprek met uw medewerker stellen we vast welke loopbaanvraag er speelt en welk doel uw medewerker voor ogen heeft met het coachingstraject.

De medewerker gaat vervolgens aan de slag met gesprekken, opdrachten, trainingen of testen. We kiezen voor een vorm die past bij uw medewerker: is het een doener of meer een prater? Als er aanleiding voor is, zetten we in overleg extra instrumenten in, zoals een cursus, assessment of psychologische test. Geplande evaluatiemomenten zorgen ervoor dat alle partijen zicht houden op het einddoel.

Met de nieuwe inzichten is het na afsluiting van het traject eenvoudiger om goede beslissingen te nemen. Deze vorm van coaching komt zowel uw medewerker als uw personele organisatie ten goede.

Individuele begeleiding

Soms heeft een medewerker een persoonlijk doel dat om meer tijd en aandacht vraagt. Of er speelt een kwestie die niet 1-2-3 is op te lossen. Dergelijke coachingsvragen hebben vaak een bredere insteek dan alleen het werk.

Bij zo’n langer proces van werken aan de professionele ontwikkeling wordt uw medewerker begeleid door een vaste coach. Het traject is maatwerk: de stappen en de looptijd stellen we vast in overleg met u en uw medewerker. Werken aan een langetermijndoel vraagt investeringen en inzet, zowel van u als van uw medewerker. Het is het waard: uw medewerker kan er in professionele en persoonlijke zin door groeien, waardoor er een nieuwe, positieve dynamiek ontstaat op de werkplek.

Bij wat voor vragen kunt u denken aan individuele begeleiding voor uw medewerker? Soms gaat het om gedrags- of denkpatronen waarvan uw medewerker hinder ondervindt bij zijn of haar functioneren. Misschien durft hij/zij nooit ‘nee’ te zeggen, of is er sprake van overmatig piekeren.  Coaching is een goede methode om patronen op te sporen en nieuwe alternatieven voor gedrag te creëren.

Ook ontwikkelingsvragen komen voor: uw medewerker wil bijvoorbeeld een betere leidinggevende worden.  Of hij/zij wil promotie maken en zoekt handvatten om dat te bereiken.

Het kan echter ook zo zijn dat uw medewerker diepe twijfels heeft over zijn of haar baankeuze. Misschien vraagt u zich af of investeren in coaching dan de juiste stap is. Daarover denken wij graag met u mee. In het algemeen is onze mening dat het altijd waardevol is om te investeren in iemands toekomst, ook als die elders ligt. Bovendien komt er in uw team op den duur dan ruimte voor een nieuwe, enthousiaste medewerker. Zo’n frisse wind zorgt vaak voor nieuwe energie bij de collega’s.

Neem contact op

Denkt u dat coaching zinvol is voor uw medewerker? Of heeft u vragen? Neem voor informatie of een afspraak contact met ons op.