Salaris en CAO

 

 

Wil je meer weten over je pensioen en CAO? Of ben je benieuwd wanneer je salaris binnenkomt? Hier vind je een overzicht van veelgestelde vragen over het salaris en de CAO voor uitzendkrachten via ROVINIJ.

 

Laat het ons weten als jouw vraag ontbreekt!

Wanneer wordt mijn loon overgemaakt?

Ontvang je je salaris wekelijks, dan staat het op de woensdag na de gewerkte week rond 14.00 uur op je bankrekening. Komt jouw salaris binnen op een buitenlandse bankrekening, dan is het een dagje langer onderweg.

Krijg je je salaris eens in de vier weken gestort? Dan ontvang je het op de woensdagmiddag ná elke vierde week. Die telling gaat gelijk op met de weeknummers op de kalender. Het bedrag wordt dus overgemaakt op de woensdagen in week 5, 9, 13, 17 et cetera.

Houdt ROVINIJ een deel van mijn salaris in?

Nee. De opdrachtgever waar je via ons jouw werkzaamheden verricht, betaalt aan ROVINIJ iets extra’s bovenop het salaris om daarmee onder andere loonbelasting, sociale premies en de dienstverlening van ROVINIJ te bekostigen.

Kan ik een kopie van mijn jaaropgave krijgen?

Helaas, we kunnen de jaaropgave maar één keer verstrekken. Je ontvangt deze binnen de eerste zes weken van het nieuwe jaar. We versturen de opgave per post. Geef dus een eventuele verhuizing aan ons door, ook als je intussen niet meer via ROVINIJ werkt.

Welke arbeidsvoorwaarden zijn bij ROVINIJ van toepassing?

ROVINIJ is lid van de Algemene Bond van Uitzendondernemingen (de ABU), de grootste en toonaangevende belangenbehartiger van uitzendorganisaties in Nederland. De ABU stelt hoge eisen aan organisaties die lid willen worden en blijven. Kwaliteit, zekerheid en financiële betrouwbaarheid staan daarbij voorop. In de ABU CAO is een beloningsregeling opgenomen. Twee opties zijn mogelijk:

  • de beloningsregeling conform de CAO voor Uitzendkrachten
  • of de beloningsregeling conform de CAO/regeling die geldt bij de opdrachtgever waar je via ROVINIJ aan de slag gaat

Zodra je via ROVINIJ een baan hebt gevonden, informeren we je uitgebreid over de geldende CAO/regeling en wat deze voor jou inhoudt.

Bouw ik pensioen op?

De Wet flexibiliteit en zekerheid en de CAO voor Uitzendkrachten hebben wat betreft pensioenopbouw een aantal dingen geregeld. Als je als uitzendkracht 26 weken voor hetzelfde uitzendbureau hebt gewerkt, begin je met de opbouw van een pensioen. Voor de pensioenopbouw geldt een minimumleeftijd van 21 jaar. Door onderbrekingen kan het zijn dat je er langer dan 26 weken over doet voordat je met de opbouw begint.

Werk je in de schilders-, afwerkings- en glaszetbranche? Dan kun je pensioen opbouwen via BPF Pensioen.

Ik heb vroeger voor ROVINIJ gewerkt. Heb ik pensioen opgebouwd?

De pensioenregeling voor flexwerkers bestaat sinds april 1999. Als jij daarna langer dan 26 weken voor ROVINIJ hebt gewerkt, heb je waarschijnlijk meegedaan aan deze pensioenregeling. De pensioenbeheerder is StiPP, deze is bereikbaar op het telefoonnummer: 088 0084060.

Verstrekt ROVINIJ een werkgeversverklaring?

Voor een hypotheek of lening kun je bij ROVINIJ een werkgeversverklaring aanvragen.

Kan ik via ROVINIJ een opleiding volgen?

Ja. Voor de uitzendkrachten die via ons werken, wordt een bijdrage gestort in een opleidingsfonds. Maak je daar gebruik van, dan wordt In de meeste gevallen een studieovereenkomst opgesteld. Dat betekent dat je (een deel van) de studiekosten moet terugbetalen als je de gemaakte afspraken niet nakomt.

Neem voor meer informatie over het volgen van een opleiding contact op met je contactpersoon bij ROVINIJ.

Heeft ROVINIJ een collectieve zorgverzekering?

Ja. Als je via ROVINIJ aan de slag gaat, kun je tegen gunstige voorwaarden en met korting een zorgverzekering afsluiten bij VGZ. Vraag je contactpersoon bij ROVINIJ om informatie.

Meer informatie